Over ons‎ > ‎

M-decreet

kleurplaat Achter de computerHeeft uw kind specifieke onderwijsbehoeften?  

Als een kind niet meekan op school dan is de belangrijkste vraag: wat heeft dit kind nodig om te leren? Met die vraag gaan onze leerkrachten in Siba aan de slag: dat is het uitgangspunt van het M-decreet.

Samen met de ouders en het centrum voor leerlingenbegeleiding, CLB, zoeken we welke redelijke aanpassingen nodig zijn om elk kind optimaal te laten leren.  Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften hebben daar recht op.

Het M-decreet stelt dat elk kind het recht heeft om zich in te schrijven in een gewone school. Dat is een logisch gevolg van het recht op redelijke aanpassingen.

Pas als blijkt dat de aanpassingen niet meer redelijk zouden zijn, of niet het gewenste effect hebben, kan het kind naar het buitengewoon onderwijs.

We vragen dan ook bij de inschrijving duidelijk aan te geven wat de specifieke onderwijsbehoeften van uw kind zijn.  Zeker wanneer u een attest heeft van het CLB, vragen we u dat mee te brengen bij de inschrijving.

M-decreet in Siba

Op dit moment zijn we met het zorgteam hard aan het werk om alles in gereedheid te brengen voor de praktische uitwerking van het M-decreet in SIBA.

Verder op deze website vindt u de STICORDI-maatregelen die nu reeds van kracht zijn in SIBA.