Bouwtechnieken

Is dit iets voor jou?

  • Word je gefascineerd door een hypermoderne woning...of word je aangetrokken door een lieflijke fermette?
  • Trekken de aanleg van een autoweg of de constructie van een tunnel of metro je aandacht?
  • Wil je kunnen metselen, maar ook bouwkundige tekeningen kunnen maken zowel in 2D als in 3D?
  • Wil je nog kunnen kiezen na je opleiding om onmiddellijk te gaan werken of om hoger onderwijs aan te vatten?

Dan is bouwtechnieken in SIBA misschien iets voor jou!

Deze studierichting biedt een technische en praktische vorming eigen aan de bouwnijverheid.  Aan de hand van een tekening, beschrijving en meetstaat kan je eenvoudige bouwwerken oordeelkundig realiseren.  De klemtoon ligt op het herkennen, toelichten en verwerken van de ontwerpaspecten, om te komen tot praktische realisaties.  Je leert begrijpen en inzien waarom bouwconstructies, volgens welbepaalde methoden, ontwikkeld zijn. Je leert je werkomgeving veilig organiseren. 

Wat hierna?

Wanneer je afgestudeerd bent, kan je een professionele bacheloropleiding (bv. bouw, architect-assistent, landmeetkunde,...) gaan volgen.  Je kan ook onmiddellijk aan de slag als tekenaar of als technisch medewerker bij een landmeter of een studiebureau of je kan de werf op als bouwvakker, hiervoor heb je ook al je VCA-attest gehaald. 

Lessentabel tweede graad

Leervakken  1ste jaar  2de jaar
ALGEMENE VAKKEN     
Levensbeschouwelijke vakken 2u  2u 
Aardrijkskunde  1u  1u 
Frans  2u  2u 
Engels  2u  2u 
Geschiedenis  1u  1u 
Lichamelijke opvoeding  2u  2u 
Nederlands  4u  4u 
Wiskunde  3u  3u 
Natuurwetenschappen  2u  2u 
Informatica  1u  1u 

TECHNISCHE VAKKEN 
   
Elektriciteit  2u 
Mechanica  2u 
Technologie 2u  2u 
Technisch tekenen  3u  3u 

PRAKTIJK
 
   
Praktijk bouw  7u  8u 

TOTAAL AANTAL UREN 

35u 

35u 

Lessentabel derde graad

Leervakken  1ste jaar  2de jaar
ALGEMENE VAKKEN     
Levensbeschouwelijke vakken 2u  2u 
Aardrijkskunde  1u  1u 
Frans  2u  2u 
Geschiedenis  1u  1u 
Lichamelijke opvoeding  2u  2u 
Nederlands  2u  2u 
Wiskunde  2u  2u 
Engels  2u  2u 
Toegepaste economie (bedrijfsbeheer) 2u  2u 

TECHNISCHE VAKKEN 
   
Betonbouw     _ 2u
Constructie- en materialenleer  2u 2u 
Bouwplaatsmachines 1u 
Sterkteleer 2u  2u 
Technisch tekenen en AutoCad 4u     4u
Topografie 1u _
Wegen- en waterbouw 2u 2u 

PRAKTIJK
 EN STAGE
   
Praktijk bouw  6u  6u 
Stage 2u 2u 
Blokstage - 2 weken

TOTAAL AANTAL UREN 

36u 

36u