Studieaanbod‎ > ‎Beroepsonderwijs‎ > ‎

Zevende specialisatiejaar BSO: Dakwerken

Is dit iets voor jou?

  • Heb je reeds een getuigschrift of een diploma secundair onderwijs gehaald in het studiegebied hout of bouw?
  • Heb je nog genoeg energie om een extra jaartje naar school te gaan?
  • Heb je geen hoogtevrees?
  • Vind je het een uitdaging om zowel roofing te branden als dakpannen te plaatsen?
  • Wil je je verder bekwamen door een gans jaar stage te lopen bij een bedrijf?
  • Wil je later misschien wel aan de slag als zelfstandige dakwerker?
Dan is het zevende specialisatiejaar dakwerken misschien wel iets voor jou?

Voor deze studierichting moet je 'medisch geschikt' worden bevonden voor de uitoefening van het beroep. Dit gebeurt door een arts, vóór 1 oktober van het betrokken schooljaar. Deze geschiktheidsverklaring dient onmiddellijk te worden uitgereikt wanneer je je later inschrijft. 

  • Indien je van een ander studiedomein komt en toch dakwerken wil volgen, is er eerst een toelatingsklassenraad nodig.  Neem hiervoor contact op met onze school.

Wat houdt dit jaar in?

Onder begeleiding oefen je je in het leggen van dakpannen, leien, branden van roofing, lijmen van EPDM en het plaatsen van goten.
Je leert opdrachten ontleden, realiseren en kwaliteitsvol afwerken.
Al doende word je een allround dakdekker die veschillende types daken, dakdekkingen en gevelbekledingen volgens de regels van de kunst kan plaatsen.  Ook het installeren van lichtkoepels en dakvlakvensters staan op het programma.  
Door de vier uur bedrijfsbeheer kan je ook meteen aan de slag als zelfstandige.
Wat hierna?

Veel van onze leerlingen hebben onmiddellijk werk, vaak bij het bedrijf waar ze stage hebben gelopen.  Door het vak bedrijfsbeheer te volgen, kunnen ze ook aan de slag als zelfstandige.   Iedereen die al eens een beroep heeft moeten doen op een dakwerker, zal kunnen bevestigen dat dit een knelpuntberoep is.  Aan toekomstmogelijkheden dus geen gebrek.  Met het diploma secundair onderwijs ligt voor de moedigen de weg zelfs open naar het hoger onderwijs of andere specialisaties.

Lessentabel

Leervak aantal uren
BASISVORMING   
Levensbeschouwelijke vakken 2u 
PAV  4u
Engels  2u 
Natuurwetenschappen + wiskunde 2u
Lichamelijke opvoeding  2u

 
PRAKTISCHE VORMING   
Technische vakken dakwerken 4u
Praktijk dakwerken 8u 
Stage dakwerken 8u


Bedrijfsbeheer (keuzevak) 0u of 2u

TOTAAL AANTAL UREN

32u of 34u