Hotel, bakkerij en slagerij

Is dit iets voor jou?

  • Heb in je eerste jaar secundair onderwijs ontdekt dat je graag met je handen werkt?
  • Voel je het kriebelen als je op TV de kook- en bakprogramma's ziet?
  • Ben je graag creatief bezig en hou je van lekkere dingen?
  • Ben je niet zo graag in boeken bezig en kan je wat extra hulp gebruiken bij taal of bij rekenen?
Dan is het beroepsvoorbereidend jaar hotel, bakkerij en slagerij misschien wel iets voor jou! 

Voor deze studierichting moet je 'medisch geschikt' worden bevonden voor de uitoefening van het beroep. Dit gebeurt door een arts, vóór 1 oktober van het betrokken schooljaar. Deze geschiktheidsverklaring dient onmiddellijk te worden uitgereikt wanneer je je later inschrijft. 

Wat hierna?

Na het beroepsvoorbereidend jaar hotel, bakkerij en slagerij heb je in onze school de mogelijkheid om brood-en banketbakker te worden, maar je hebt ook genoeg bagage om verder te gaan voor slager of hotelier. 
Je kan ook nog mits wat extra inzet overgaan naar de tweede graad basismechanica (auto of koeling en warmte), ruwbouw of hout.

Wanneer word je hierin toegelaten?

Lessentabel

Leervakaantal uren
BASISVORMING  
Levensbeschouwelijke vakken2u 
Aardrijkskunde 1u 
Frans 2u 
Geschiedenis 1u 
Lichamelijke opvoeding 2u 
Natuurwetenschappen 2u 
Nederlands 3u 
Plastische opvoeding 1u 
Wiskunde 3u 

TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VORMING 
 
Technisch vak hotel, bakkerij en slagerij2u 
Praktijk hotel4u 
Praktijk slagerij 4u 
Praktijk bakkerij4u
Praktijk garneren1u

TOTAAL AANTAL UREN
 

32u