Nijverheidstechnieken

Is dit iets voor jou?

  • Heb in je eerste jaar secundair onderwijs ontdekt dat je graag met je handen werkt?
  • Voel je iets voor de hardere sectoren zoals hout, bouw of metaal?
  • Ben je niet zo graag in boeken bezig en kan je wat extra hulp gebruiken bij taal of bij rekenen?
Dan is het beroepsvoorbereidend jaar nijverheidstechnieken misschien wel iets voor jou!


Wat hierna?

Na het beroepsvoorbereidend jaar nijverheidstechnieken heb je in onze school vier mogelijkheden:
  • je volgt de richting ruwbouw, waar je wordt opgeleid tot een volwaardige bouwvakker.
  • je volgt de richting hout, waar je zowel meubels als schrijnwerkerij zal leren maken.
  • je gaat naar de richting basismechanica om in de derde graad carrosserie of centrale verwarming te volgen.
  • je kan ook nog mits wat extra inzet bakkerij volgen.

Wanneer word je hierin toegelaten?

Lessentabel

Leervak aantal uren
BASISVORMING   
Levensbeschouwelijke vakken 2u 
Aardrijkskunde  1u 
Frans  2u 
Geschiedenis  1u 
Lichamelijke opvoeding  2u 
Natuurwetenschappen  2u 
Nederlands  3u 
Plastische opvoeding  1u 
Wiskunde  3u 

TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VORMING 
 
Technisch vak nijverheidstechnieken  
Praktijk bouw 5u 
Praktijk houtbewerking  5u 
Praktijk metaal 5u

TOTAAL AANTAL UREN
 

32u