Eerste leerjaar A

Is dit iets voor jou?

  • Wil je wiskunde, taal en andere algemene vakken op een leuke en concrete manier verder ontdekken?
  • Ben je graag met techniek bezig? 
  • Wil je weten hoe dingen werken en ze zelf ook kunnen maken?
  • Vind je het, net als wij, belangrijk om je thuis te voelen in je school en in je klas?
Dan is het eerste leerjaar A in SIBA misschien wel iets voor jou?

Wat hierna?

In onze school kan je in het tweede jaar kiezen voor mechanica-elektriciteit of hout-bouw, maar je hebt genoeg algemene bagage om eender welke richting uit te gaan.

Wanneer word je hierin toegelaten?

Om naar het eerste leerjaar A te mogen komen, moet je, ofwel:
  • het getuigschrift van het basisonderwijs (lagere school) behaald hebben;
  • het zesde leerjaar gevolgd hebben, onder voorwaarden;
  • uit het buitengewoon lager of secundair onderwijs komen, onder voorwaarden.

Lessentabel

Leervak aantal uren


BASISVORMING   
Godsdienst /   N.C. Zedenleer
2u 
Aardrijkskunde  2u 
Frans  4u 
Geschiedenis  2u 
Lichamelijke opvoeding  2u 
Muzikale opvoeding  1u
Natuurwetenschappen  2u 
Nederlands  5u 
Plastische opvoeding  2u 
Wiskunde  5u 
Techniek  2u 

Totaal basisvorming
 
29 u


Keuzegedeelte optie SIMA
     PV Realisatietechnieken / Gezinstechnieken    
  PV Realisatietechnieken /Gezinst. ICT    
3u 
  AV Informatica 
 
29 u

2u

1u
Keuzegedeelte optie SIBA
   STEM
AV Informatica3u 

2u
1u
Totaal aantal lesuren:                                                                                                                                                                        32u