Hotel

Wanneer word je hierin toegelaten?

Je hebt een A-attest gehaald in je eerste jaar ASO of TSO. 

Lessentabel

Leervak aantal uren
BASISVORMING   
Levensbeschouwelijke vakken 2u 
Aardrijkskunde  1u 
Engels 2u
Frans  3u 
Geschiedenis  1u 
Lichamelijke opvoeding  2u 
Muzikale opvoeding  1u 
Natuurwetenschappen  2u 
Nederlands  4u 
Wiskunde  4u 
Techniek 2u 

TECHNISCHE VORMING 
 
Vaktechnologie hotel 2u 
Vaktechnologie bakkerij 1u 

PRAKTISCHE VORMING
 
 Hotel 2u
 Bakkerij 1u

COMPLEMENTAIR GEDEELTE
 
 PVRT Hotel 2u
 

TOTAAL AANTAL UREN 

32u 

Comments