M-decreet

M-decreet – Ondersteuningsnetwerk

Het uitgangspunt van het M-decreet is dat alle leerlingen, ook diegenen met specifieke onderwijsbehoeften, recht hebben zich in te schrijven in een gewone secundaire school. Sommigen onder hen hebben een ‘Verslag’ van het CLB waarin die onderwijsnoden beschreven staan. Zij kunnen zich inschrijven onder ontbindende voorwaarden. Het is dan onze taak om samen met de ouders en het CLB te zoeken naar ‘redelijke aanpassingen’ zodat uw kind toch de gewone lessen kan volgen. Wanneer dat lukt, wordt de inschrijving definitief. Pas wanneer de aanpassingen niet meer redelijk zijn, of niet het gewenste effect hebben, kan het kind overgaan naar het buitengewoon onderwijs of een individueel traject afleggen.

Leerlingen met een ‘Verslag’ of een ‘Gemotiveerd Verslag’ kunnen een beroep doen op het Ondersteuningsnetwerk om bijkomende ondersteuning te krijgen. De school regelt dit voor u.

Maar natuurlijk kunnen alle jongeren met specifieke leermoeilijkheden, zoals dyslexie en dyscalculie, rekenen op ondersteuning via de Sticordi-maatregelen.

kleurplaat Achter de computer