Bouwtechnieken

Is dit iets voor jou?

  • Word je gefascineerd door een hypermoderne woning...of word je aangetrokken door een lieflijke fermette?
  • Trekken de aanleg van een autoweg of de constructie van een tunnel of metro je aandacht?
  • Wil je kunnen metselen, maar ook bouwkundige tekeningen kunnen maken zowel in 2D als in 3D?
  • Wil je nog kunnen kiezen na je opleiding om onmiddellijk te gaan werken of om hoger onderwijs aan te vatten?

Dan is bouwtechnieken in SIBA misschien iets voor jou!

Deze studierichting biedt een technische en praktische vorming eigen aan de bouwnijverheid. Aan de hand van een tekening, beschrijving en meetstaat kan je eenvoudige bouwwerken oordeelkundig realiseren. De klemtoon ligt op het herkennen, toelichten en verwerken van de ontwerpaspecten, om te komen tot praktische realisaties. Je leert begrijpen en inzien waarom bouwconstructies, volgens welbepaalde methoden, ontwikkeld zijn. Je leert je werkomgeving veilig organiseren.

Wat hierna?

Wanneer je afgestudeerd bent, kan je een professionele bacheloropleiding (bv. bouw, architect-assistent, landmeetkunde,...) gaan volgen. Je kan ook onmiddellijk aan de slag als tekenaar of als technisch medewerker bij een landmeter of een studiebureau of je kan de werf op als bouwvakker, hiervoor heb je ook al je VCA-attest gehaald.

Lessentabel tweede graad

Leervakken

1ste jaar

2de jaar

Lessentabel derde graad

Leervakken

1ste jaar

2de jaar