Basismechanica/ Centrale Verwarming

Begint deze opleiding, na het 4de jaar Basismechanica optie Koeling en Warmte,met het plooien van een draadje, een buisje of een zinken plaat, weldra zitten de leerlingen midden in de “stiel”: installatie van badkamers, watertoevoer en afvoerleidingen, elektrisch lassen, gassmeltlassen, braseren en zink solderen. Tevens leren zij ook omspringen met de meest moderne installatiematerialen zoals kunststofleidingen, multiskinleidingen, PLT-leidingen, enz.

Vanaf het 5de jaar worden de leerlingen opgeleid tot een erkend CERGA-gasmonteur, met certificaat,om tewerk gesteld te kunnen worden bij een Cerga-erkend gasinstallatiebedrijf.

In het 6de jaar kunnen zij de basisopleiding CERGA-Professioneel aardgasinstallateur volgen, met certificaat. Dit biedt aan de leerling later de mogelijkheid tot het leiden van een Cerga- erkend gasinstallatiebedrijf. Ook het certificaat Technicus Vloeibare brandstoffen kan hier behaald worden. Dit is vereist voor het opstarten van nieuwe stookolie installaties, het ontstoren en het onderhoud!

In het 7de specialisatiejaar worden de technieken betreffende zonne-energie en het praktisch gebruik van warmtepompen onderwezen. Als kers op de taart volgen deze leerlingen de opleiding voor het certificaat van Erkend Technicus Gasvormige brandstoffen G I die hen toelaat nieuwe gasinstallaties op te starten en te onderhouden!

In het 5de, 6de en 7de jaar gaan onze leerlingen praktijkervaring opdoen via een buitenschoolse stage bij een erkend bedrijf!

Een studierichting die constant vernieuwt!

Lessentabel tweede graad basismechanica

Leervakken

1ste jaar

2de jaar

Lessentabel derde graad centrale verwarming en sanitaire installaties

Leervakken

1ste jaar

2de jaar