Eerste leerjaar A

Is dit iets voor jou?

  • Wil je wiskunde, taal en andere algemene vakken op een leuke en concrete manier verder ontdekken?
  • Ben je graag met techniek bezig?
  • Wil je weten hoe dingen werken en ze zelf ook kunnen maken?
  • Vind je het, net als wij, belangrijk om je thuis te voelen in je school en in je klas?

Dan is het eerste leerjaar A in SIBA misschien wel iets voor jou?

Wat hierna?

In onze school kan je in het tweede jaar kiezen voor mechanica-elektriciteit of hout-bouw, maar je hebt genoeg algemene bagage om eender welke richting uit te gaan.

Wanneer word je hierin toegelaten?

Om naar het eerste leerjaar A te mogen komen, moet je, ofwel:

  • het getuigschrift van het basisonderwijs (lagere school) behaald hebben;
  • het zesde leerjaar gevolgd hebben, onder voorwaarden;
  • uit het buitengewoon lager of secundair onderwijs komen, onder voorwaarden.

Lessentabel

Leervak

aantal uren

BASISVORMING

Godsdienst / N.C. Zedenleer

Aardrijkskunde

Frans

Geschiedenis

Lichamelijke opvoeding

Muzikale opvoeding

Natuurwetenschappen

Nederlands

Plastische opvoeding

Wiskunde

Techniek

Totaal basisvorming

Keuzegedeelte optie SIMA

PV Realisatietechnieken / Gezinstechnieken

2u

2u

4u

2u

2u

1u

2u

5u

2u

5u

2u

29 u

2u

1u

3u

PV Realisatietechnieken /Gezinst. ICT

AV Informatica

29 u

Keuzegedeelte optie SIBA

STEM

AV Informatica

2u

1u

3u

Totaal aantal lesuren: 32u