Siba is...

... een groene school

Het SIBA ligt in een groene omgeving. Doordat onze school bereikbaar is via heel goede en veilige fietspaden, komen heel wat leerlingen met de fiets naar school. Ze kunnen hun fiets plaatsen in een overdekte fietsenstalling. Onze school beschikt over een parking waarop je je zoon of dochter veilig kan afzetten en weer ophalen. De school is ook vlot bereikbaar met de bus of de trein.


....een school van technieken

Onze school is een technische- en beroepsschool waar jonge mensen, meisjes en jongens, hun talent voor techniek kunnen ontwikkelen. Ze leren daarbij hun hoofd gebruiken om te plannen, hun handen om het uit te voeren en hun hart om voor hun medemens een verrijking te zijn. Zonder techniek geen licht, geen warmte, geen dak boven je hoofd, geen woningen, geen mooie auto, zelfs geen brood op tafel. Onze leerlingen kiezen ervoor om die taken in de wereld van morgen te vervullen.


...een warme school

We zijn een warme school waar hartelijkheid en aanmoediging geen holle woorden zijn. Waar men zich goed kan voelen in een sfeer van vertrouwen en welbevinden. Daarvoor hanteren we een duidelijk kader waarbinnen een gezonde discipline en duidelijke afspraken nodig zijn. Maar nooit als doel op zich, wel als middel om onze ambitie om dé school te zijn waar men graag naar toe komt waar te maken.


...sturend en begeleidend

Hierbij verliezen we niet uit het oog dat jonge mensen hun weg nog moeten zoeken. Ze doen dat met vallen en opstaan. Dit is altijd zo geweest. Jonge mensen moeten weten dat ze zich mogen vergissen, dat ze fouten mogen maken. Maar ze moeten ook ervaren dat de volwassenen hen daarbij willen helpen en begeleiden.Binnen onze school hechten we daarom veel belang aan de klassenleraar als coach en vertrouwenspersoon. Ook hebben we een gestructureerde leerlingenbegeleiding waarbinnen communicatie met de leerling en de ouders belangrijk is.


....een kleine school

Siba is een kleine school, wat een zeer familiale sfeer geeft: op het secretariaat ben je geen nummer, maar kennen ze je naam, ouders kunnen elk moment binnenspringen, directie is altijd bereikbaar voor leerlingen én hun ouders. We houden bewust de klasgroepen klein, zodat elke leerling de individuele aandacht krijgt die hij of zij verdient. Zo blijft differentiatie bij ons geen dode letter maar een dagelijkse praktijk.


...jouw en mijn school

Wij geloven sterk in onze jongeren. Zij zijn onze grootste troef. Zij maken elke dag weer Siba waar.

Visie

Wij hechten groot belang aan het feit dat het onderwijs dat we aanbieden voor iedereen toegankelijk en innoverend is. Het onderwijsaanbod dat wij aanbieden, speelt in op op de grote noden die er op vlak van werkgelegenheid zijn. Het is heel belangrijk voor ons om innoverend onderwijs aan te bieden. Door als een team te werken, halen we het onderste uit de kan van onszelf en van de leerlingen. Als een hecht team brengen we onze vakexpertise over op de leerlingen. Samenwerking onderling is niet het enige wat wij belangrijk vinden. Zo zijn er veel opportuniteiten in samenwerking met andere stakeholders.

Kortom spelen we als één blok in op de verschillende noden van de leerlingen, waarbij iedereen zijn mening en vooral de samenwerking telt.